موارد مهم
حتما با ماسک و دستکش به مطب مراجعه نمایید.
لطفا راس ساعت نوبت خود در مطب حضور داشته باشید.
حتی المقدور از آوردن کودکان خودداری نمایید.
راههای ارتباطی
تلفن تماس
‎(021)22894246 - 22894247
پست الکترونیک
آپارات
اینستاگرام
تلگرام