در ابتدا کامپوزیت‌ها دارای سطوح مات و غیرطبیعی بودند، به‌همین دلیل چون ماده‌ای همرنگ دندان بودند در بخش پرکردگی دندان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بخش زیبایی کاربردی نداشتند. امروزه کامپوزیت‌هایی که برای زیبایی استفاده می‌شوند به ‌خصوص آنهایی که در سطح دندان که نمای بیشتری در لبخند دارند (دندان‌های جلو) از تکنولوژی نانو و فیلرهایی هستند که این ویژگی‌هاتوانسته‌اند حالت اپک یا مات کامپوزیت را برطرف کنند. کامپوزیت‌های امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو، کاملا شبیه مینای واقعی دندان به نظر می‌آیند. پس به‌طور کلی کامپوزیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند....

چرا از نظر قیمتی کامپوزیت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند؟

چرا از نظر قیمتی کامپوزیت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند؟

در ابتدا کامپوزیت‌ها دارای سطوح مات و غیرطبیعی بودند، به‌همین دلیل چون ماده‌ای همرنگ دندان بودند در بخش پرکردگی دندان مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بخش زیبایی کاربردی نداشتند. امروزه کامپوزیت‌هایی که برای زیبایی استفاده می‌شوند به ‌خصوص آنهایی که در سطح دندان که نمای بیشتری در لبخند دارند (دندان‌های جلو) از تکنولوژی نانو و فیلرهایی هستند که این ویژگی‌هاتوانسته‌اند حالت اپک یا مات کامپوزیت را برطرف کنند. کامپوزیت‌های امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو، کاملا شبیه مینای واقعی دندان به نظر می‌آیند. پس به‌طور کلی کامپوزیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی کامپوزیت‌هایی است که تنوع رنگی چندانی ندارند و شفاف نیستند به‌همین دلیل فقط در بخش پرکردگی دندان مورداستفاده قرار می‌گیرند. دسته دوم کامپوزیت‌هایی هستند که تنوع رنگی زیادی دارند و نه‌تنها همرنگ دندان هستند بلکه از شفافیت بالایی برخوردارند به ‌همین دلیل در بخش زیبایی (طرح لبخند) از این دسته از کامپوزیت‌ها استفاده می‌کنند.

علت بالا بودن قیمت برخی کامپوزیت‌ها چیست؟ 

تفاوت قیمت در کیفیت، تکنولوژی بهتر و ظاهر بهتری است. طبیعتا کامپوزیت‌ها زمانی که دارای پروسه ساخت خیلی قوی‌تری هستند (یعنی از کمپانی‌های قوی‌تر و معروف‌تر)  قیمت‌شان بسیار متفاوت‌تر از سایر کامپوزیت‌هایی است که از این ویژگی برخوردار نیستند. بعضی کامپوزیت‌ها چهار یا پنج برابر گران‌تر از کامپوزیت‌های معمولی هستند و این در هزینه‌های امور درمانی دندانپزشکی از نظر زیبایی تاثیر دارد و افرادی که می‌خواهند این کار را انجام دهند باید قبلا به این نتیجه رسیده باشند که برای این کار چه میزان بودجه‌ای را می‌خواهنددر‌نظر بگیرند. 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن