برای ادامه درمان ارتودنسی فضای خالی بین دندانها باید پر باشد تا بیمار جواب خوبی از درمان ارتودنسی خود بگیرد که ما این فضا هارا برایشان با ایمپلنت پر کردیم

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن