مراجع عزيز طي چند جراحي فلپ در چهار ناحيه و دندان هاي لق و سست شدشون استخوان هاي از بين رفتشون ترميم شده و در حال حاضر جاهاي خالي را برايشان با فيكسچر ٩ ايمپلنت كار گذاري و باز سازي مجدد استخوان انجام شده تا زمان مناسب ايمپلنت گذاري برسد . آيا شما هم تجربه اي از ايمپلنت را داريد با ما در ميان بگذاريد ؟
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن