مراجع عزیز به علت درمان جراحی انتهای ریشه برای رفع کیست که در گذشته انجام داده بودند و باعث عفونت شدید شده بود که ما تمامی سطح بیمار را خارج کردیم منطقه کامل بازسازی شده و منتظر می مانیم تا بهبود شرایط برای ایمپلنت و لیزر

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن