بیمار درگیر عفونت انساج ریشه ها در فک بالا بود که یازده ماه پیش تحت درمان قرار گرفتن و در حال حاضر ایمپلنت ها رو کار گذاری کرده و بریج سر جای خود قرار میگیرند

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن